Långtidssamarbete.

Vi lanserar nu "långtidssamarbete" med egen-eller på hyrd häst från oss. Veckovisa lektioner under minst 3 månaders period till reducerat pris för utveckling både i din relation till dig själv, till din häst.  

Med långtidssamarbeten vänder vi oss till ryttare som i lugn och ro vill utveckla sin ridning, få en större förmåga att känna in och tolka sin häst. Att rida med empati.
 Lika så får du en häst som fångar de små signalerna. 
Vi arbetar med ekipagets kontakt tillsammans, hästens form bärighet och styrka, ryttarens följsamhet, sits, position i sadeln samt ekipagets flöde. 


Långtidssamarbete ger ryttaren möjlighet till en varande utveckling. Man får mer kunskap, förståelse och känsla för denna fantastiska djur.
Hästars kommunikation grundar sig på empati, förmåga att känna av andra och kunna känna in sig i andras känslor.
Hästar vänder sig till oss hela tiden och fångar oavbrutet signaler som vi (ofta omedvetet) skickar ut.

Syfte med långtidssamarbetet är att hjälpa ryttaren att bli mer känslig och uppmärksam på alla små signaler som påverkar hästen och som hästen riktar till oss.
Vi människor kan bli lika empatiska och
känsliga som hästar är.

Med en ökad känslighet kan vi kommunicera med hästar på deras villkor, med små men ändå tydliga kommunikationsmedel.
Ibland räcker det faktisk med tanken.
Detta sätt att vara är naturligt för hästar och hästar trivs och slappnra av om de blir bemött på detta sätt.
Även en duktig ryttare vinner lättare hästens tillit och uppmärksamhet, om ryttaren blir mer empatisk (hästar är överlag mer empatisk än människor). Detta gäller självklart också omvänt, häst har lättare att göra sig förstådd med ryttaren som fångar små signaler och reagerar på minsta ändringar i hästens tankeflöde.

Under långtidssamarbete hjälper vi människan att komma närmare hästen genom att
utöka sin intuitiva förståelse för denne.

Hästar är utpräglat empatiska väsen, samtidigt som hästar är ärligt och avlad till att vara snäll och samarbeta med människan.

Tack vare dessa egenskaper är hästen ett enastående sällskap om man eftersträvar efter att utveckla sin egen empati och blir därmed bättre på att känna av andra och förstår sig bättre på sina egna känslor.